Informatie

Verzorgd Thuis wil kwaliteitszorg bieden die binnen de bestaande thuiszorgorganisaties niet meer mogelijk is door stringente overheidsbezuinigingen en door de manier waarop de thuiszorg georganiseerd is.

Op deze pagina kunt u meer lezen over:
Naast de directe zorg thuis organiseert Verzorgd Thuis zowel de planmatige als bedrijfsmatige zorg aan de cliënt.
Deze combinatie van werkzaamheden is binnen bestaande zorgorganisaties niet mogelijk.

Maar juist deze combinatie van werken boeit mij en daagt mij uit. De innerlijke gedrevenheid voor mijn werk komt vanuit mijn christelijke levensovertuiging. Ik vind het fijn om vanuit mijn eigen visie en missie te werken.
donkere_luchtoude_eikmaandawn_seebospad

Graag wil ik me aan u voorstellen:
Mijn naam is Astrid de Wind en ik ben in 1955 geboren. In 2005 heb ik de opleiding als verzorgende in de thuiszorg succesvol afgerond. Sindsdien heb ik veel ervaring opgedaan met het verlenen van thuiszorg in diverse situaties.

Thuiszorg verlenen vind ik fantastisch en geeft mij veel voldoening. Vooral als ik de zorg kan verlenen die optimaal bij mijn cliënt past.

Zelf wil ik graag al mijn talenten op het gebied van de thuiszorg benutten.
Daarom ben ik in 2008 gestart met mijn eigen zorgbedrijf Verzorgd Thuis. Sindsdien werk ik met veel plezier in de voor mij meest fantastische setting in de zorg: de thuiszorg.

Werkervaring
Na een afgeronde opleiding Sociale Dienstverlening heb ik gewerkt bij diverse gemeenten waar ik verantwoordelijk was voor de intake, rapportage en advisering met betrekking tot aanvragen in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (nu Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Het was een boeiende baan waarin ik
.. lees meerBeroepsgroep Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)

Goed zorg verlenen is voor mij ook: deskundig kwaliteitszorg bieden. Daarom ben ik aangesloten bij de beroepsgroep Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en sta ik ingeschreven in hun kwaliteitsregister.
Dat betekent dat ik mij er toe verplicht mijn kennis en kunde op peil te
houden door het volgen van cursussen en opleidingen.

Klachtenbehandeling
Daarnaast ben ik aangesloten bij de V&VN Regeling Kiachtenbehandeling Zelfstandigen, een waarborg dat een klacht serieus genomen wordt en eventueel aan een onafhankelijke commissie voorgelegd kan worden.

Werkwijze
Na een intake-gesprek ontvangt u een offerte met daarin:
Er zal een cliëntdossier gemaakt worden, waarin tevens het schriftelijk verslag van de intake is opgenomen. Na beëindiging van de werkzaamheden worden het zorgproces en het zorgproduct schriftelijk geëvalueerd. U ontvangt een exemplaar van dat verslag.

Neem contact op!

© 2009 | Verzorgd Thuis | Zuidhorn | 06 - 1253 4538 |

Designed by Compucor PC SOS Service