Werkervaring

Na een afgeronde opleiding Sociale Dienstverlening heb ik gewerkt bij diverse gemeenten waar ik verantwoordelijk was voor de intake, rapportage en advisering met betrekking tot aanvragen in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (nu Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
wolkenrolstoel_strandgeranium
Het was een boeiende baan waarin ik ....
.... vanuit de gemeente, de belangen heb behartigd van mensen met een chronische aandoening of ziekte.
Daar heb ik geleerd hoe belangrijk het is mensen met een beperking serieus te nemen en optimaal te ondersteunen met praktische informatie en toekenning van noodzakelijke voorzieningen of aanpassingen in huis.
Hierdoor kunnen mensen met plezier in hun eigen woonomgeving en mobiel blijven en deelnemen aan het sociale leven in al zijn facetten. Het is enorm belangrijk om, indien enigszins mogelijk, gewoon thuis te kunnen blijven wonen.

Alle positieve ervaringen ten spijt wilde ik toch meer dan een kantoorbaan. Ik ben
een "mensenmens" en zorg verlenen past bij mij. Daarom heb ik de switch naar de zorg gemaakt. En dat was een heel goede keuze.

Cliëntgerichte zorg is meer dan een mooie slogan
Het geeft mij veel voldoening om praktische hulp te bieden, een steuntje in de rug te zijn voor mensen die dat even, of wat langer, nodig hebben.
Het is een houding, die rekening houdt met en zich ten dienste stelt van degene die zorg nodig heeft.

Het is niet gemakkelijk om zorg voor jezelf uit handen te moeten geven.

Mijn ervaring is dat de manier waarop zorg gegeven wordt bepalend is voor het welzijn en welbevinden van degene die zorg nodig heeft. 

Ik werk veel voor oudere mensen en geniet daarvan. En wanneer ik iets doe dan wil ik het goed doen.

In mijn werk voor grote en kleinere thuiszorginstellingen heb ik vanuit die houding willen werken. Maar door bezuinigingen kon ik niet de zorg bieden zoals ik dat wilde doen. Bezuinigingen mogen niet afgewenteld worden op degene die thuiszorg nodig hebben!

Terug

© 2009 | Verzorgd Thuis | Zuidhorn | 06 - 1253 4538 |

Designed by Compucor PC SOS Service